LIBRA

KANCELARIA RACHUNKOWA

„Jeśli nadasz sens swoim działaniom to pójdziesz w dobrym kierunku.”

Oferujemy szeroki wachlarz usług dla organizacji non profit, spółek oraz JDG. Bez względu na to, czy potrzebujesz wsparcia związanego z rozliczeniami podatkowymi, księgowością, czy innymi kwestiami finansowymi, chętnie Ci pomożemy.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wybrane usługi

Zakres usług Kancelarii Rachunkowej Libra jest szeroki i obejmuje między innymi:


Kancelaria Rachunkowa Libra

Oferta dla NGO

przygotowanie polityki rachunkowości,
prowadzenie ksiąg rachunkowych,
sporządzanie planu kont oraz bilansu otwarcia,
bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
przygotowanie rozliczeń w zakresie podatków PIT, CIT, VAT,
prowadzenie ewidencji środków trwałych,
wsparcie przy rozliczaniu dotacji,
obsługę płacową
prowadzenie rozliczeń z ZUS, PFRON (SODIR),
sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych (m.in. do NIW),
sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych,
wsparcie w obsłudze wniosków i rozliczeń w systemie witkac.pl (przygotowanie wniosku, rozliczanie dotacji).

więcej
Kancelaria Rachunkowa Libra

Prowadzenie ksiąg handlowych

przygotowanie polityki rachunkowości,
sporządzanie planu kont oraz bilansu otwarcia,
bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
przygotowanie rozliczeń w zakresie wszystkich podatków,
prowadzenie ewidencji środków trwałych,
sporządzanie sprawozdań finansowych na koniec roku obrotowego,
sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych.

więcej
Kancelaria Rachunkowa Libra

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego

dokonywanie zapisów w ewidencji,
prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
roczne rozliczanie działalności gospodarczej,
sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych.

więcej

Kompetencje


Usługi nasze świadczymy w oparciu o wiedzę i doświadczenie zdobyte w trakcie dotychczasowej pracy oraz kwalifikacje potwierdzone Świadectwem Kwalifikacyjnym nr 29996/02 wydanym przez Ministra Finansów, uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Płace i ZUS

Usługi płacowe


 • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń w oparciu o dokumenty dostarczone przez Klienta,
 • Prowadzenie imiennych kartotek wynagrodzeń,
 • Prowadzenie kartotek zasiłkowych na podstawie zwolnień lekarskich pracowników,
 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Sporządzanie wniosków dla oddziałów ZUS dotyczących wypłat zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego,
 • Sporządzanie dokumentacji do PFRON.
 • Sporządzanie wymaganych deklaracji miesięcznych do ZUS /DRA, RCA, RZA, RSA/ wraz z aktualizacja danych osobowych pracowników /ZIUA, ZUA/ i Płatników składek /ZIPA, ZFA, ZPA/ wraz z przygotowaniem przelewu do ZUS,
 • Sporządzanie rocznych deklaracji pracowniczych PIT-11, PIT-40,
 • Sporządzanie rocznych deklaracji Płatnika podatku za pracowników – PIT - 4R,
 • Sporządzanie rocznych deklaracji od umów cywilnoprawnych tj. PIT-11, PIT-8AR
 • Sporządzanie dokumentacji dla potrzeb ZUS – ZUS Rp-7 – przy ustalaniu kapitału początkowego, prawa do renty, emerytury,
 • Sporządzanie obowiązujących rocznych rozliczeń z ZUS /ZUS IWA/.