Oferta

Kancelaria Rachunkowa Libra.

Księgowość

Zakres usług Kancelarii Rachunkowej Libra jest szeroki i obejmuje między innymi:


Kancelaria Rachunkowa Libra

Oferta dla NGO

 • przygotowanie polityki rachunkowości,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • sporządzanie planu kont oraz bilansu otwarcia,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • przygotowanie rozliczeń w zakresie podatków PIT, CIT, VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • wsparcie przy rozliczaniu dotacji,
 • obsługę płacową
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS, PFRON (SODIR),
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych (m.in. do NIW),
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych,
 • wsparcie w obsłudze wniosków i rozliczeń w systemie witkac.pl (przygotowanie wniosku, rozliczanie dotacji).
Kancelaria Rachunkowa Libra

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • przygotowanie polityki rachunkowości,
 • sporządzanie planu kont oraz bilansu otwarcia,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • przygotowanie rozliczeń w zakresie wszystkich podatków,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych na koniec roku obrotowego,
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych.
Kancelaria Rachunkowa Libra

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego

 • dokonywanie zapisów w ewidencji,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • roczne rozliczanie działalności gospodarczej,
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych.

Płace i ZUS

Usługi płacowe


 • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń w oparciu o dokumenty dostarczone przez Klienta,
 • Prowadzenie imiennych kartotek wynagrodzeń,
 • Prowadzenie kartotek zasiłkowych na podstawie zwolnień lekarskich pracowników,
 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Sporządzanie wniosków dla oddziałów ZUS dotyczących wypłat zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego,
 • Sporządzanie dokumentacji do PFRON.
 • Sporządzanie wymaganych deklaracji miesięcznych do ZUS /DRA, RCA, RZA, RSA/ wraz z aktualizacja danych osobowych pracowników /ZIUA, ZUA/ i Płatników składek /ZIPA, ZFA, ZPA/ wraz z przygotowaniem przelewu do ZUS,
 • Sporządzanie rocznych deklaracji pracowniczych PIT-11, PIT-40,
 • Sporządzanie rocznych deklaracji Płatnika podatku za pracowników – PIT - 4R,
 • Sporządzanie rocznych deklaracji od umów cywilnoprawnych tj. PIT-11, PIT-8AR
 • Sporządzanie dokumentacji dla potrzeb ZUS – ZUS Rp-7 – przy ustalaniu kapitału początkowego, prawa do renty, emerytury,
 • Sporządzanie obowiązujących rocznych rozliczeń z ZUS /ZUS IWA/.