RODO

Kancelaria Rachunkowa Libra.

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych.


  1. Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Rachunkowa Libra z siedzibą przy ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 w Kielcach.
  2. Aby skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych, należy wysłać wiadomość na adres e-mail: kancelaria.libra@outlook.com.
  3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.
  4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in.: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu realizowanych usług i projektów.
  5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, dostawcy usług IT oraz innych usług towarzyszących procesom realizacji usług i projektów.
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że zostanie wyrażony sprzeciw wobec przetwarzania danych.
  7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, z późn.zm.) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
  9. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
  10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.